معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

دفتر نوسازی و تحول اداری

اداره آموزش

با ما در ارتباط باشید

اطلاعات تماس :  

تلفن گویا :   0263589

کارشناس آموزش:

                          سرکار خانم ترکاشوند            داخلی  2566

کارشناس همایش ها و سمینارها :

                          آقای حاتمی                             داخلی 2525

کارشناس آموزش الکترونیک :

                         آقای صوفیان                           داخلی 2579

کارشناس طراحی و برنامه ریزی آموزشی :

                         سرکار خانم زند                       داخلی 2781

کارشناس طراحی و برنامه ریزی آموزشی :

                         سرکار خانم منعمی                   داخلی 2588

کارشناس آموزش صدور گواهینامه :

                         آقای چگینی                             داخلی 2946

 

آدرس   :    کرج ، میدان توحید،بلوار بلال ساختمان شهرداری مرکز طبقه ششم گروه آموزش

 

پست الکترونیک:      info@mstkaraj.ir