معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

دفتر نوسازی و تحول اداری

اداره آموزش

 توجه :

آزمونهای مجازی از تاریخ 23 آذرماه لغایت 28 آذر ماه خواهد بود که تاریخ آزمون و کد مربوط به هر یک از کاربران مجزا می با شد. لذا هر نفر صرفا در روز مشخص و با کد اختصاصی خود که متعاقبا اعلام می گردد ، مجاز به شرکت در آزمون بوده و در غیر این صورت علیرغم شرکت در آزمون و کسب نمره قبولی هیچ گونه صدور گواهی برای فرد انجام نمی پذیرد .
 
 

روز اول

دوشنبه

94/09/23

روز دوم

سه شنبه

94/09/24

روز سوم

چهارشنبه

94/09/25

روز چهارم

پنج شنبه

94/09/26

روز پنجم

شنبه

94/09/28

گروه اول سلامت اداری ایمنی و بهداشت مدیریت تعارض مدیریت استراتژیک اصلاح و تغییر رفتار
گروه دوم ایمنی و بهداشت مدیریت تعارض مدیریت استراتژیک اصلاح و تغییر رفتار سلامت اداری
گروه سوم مدیریت تعارض مدیریت استراتژیک اصلاح و تغییر رفتار سلامت اداری ایمنی و بهداشت
گروه چهارم مدیریت استراتژیک اصلاح و تغییر رفتار سلامت اداری ایمنی و بهداشت مدیریت تعارض
گروه پنجم اصلاح و تغییر رفتار سلامت اداری ایمنی و بهداشت مدیریت تعارض مدیریت استراتژیک
 
 
لطفا صفحه راهنمای آزمون را مطالعه نمائید
 

همکاران گرامی جهت اطلاع از گروه بندی و کد آزمون های مربوطه می توانید فایل Excel و یا PDF  زیر را دانلود نمایید.

توجه :

فایل های اکسل به صورت فایل rar ذخیره شده اند جهت بازکردن این فایل ها باید نرم افزار Winrar را دانلود نمائید.

 

دانلود فایل PDF

دانلود فایل Excel سازگار با Office 97-2003

دانلود فایل Excel سازگار با Office 2010-2015